Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

REG2022 eenentwintigste Klankbordgroepbijeenkomst

De Autoriteit Consument & Markt  en TenneT hebben op 16.11.2020 een presentatie gegeven tijdens de eenentwintigste klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.

Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Toepassing benchmark TenneT
  • Presentatie TenneT
  • Uitwerking schatting kapitaalkosten TenneT