Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 eenentwintigste Klankbordgroepbijeenkomst

18-12-2020

De Autoriteit Consument & Markt  en TenneT hebben op 16.11.2020 een presentatie gegeven tijdens de eenentwintigste klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.

Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Toepassing benchmark TenneT
  • Presentatie TenneT
  • Uitwerking schatting kapitaalkosten TenneT