Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 derde Klankbordgroepbijeenkomst

07-02-2020

De Autoriteit Consument & Markt en Gasunie Transport Services B.V. hebben op 14 november 2019 een presentatie gegeven tijdens de derde klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v. Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Veranderingen gasregulering (vervolg MORGAN);
  • Kapitaalkosten;
  • Nacalculatiekader;
  • Systeemtaken TenneT.