Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 eerste Klankbordgroepbijeenkomst

28-11-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 28 oktober 2019 een presentatie gegeven tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Lengte reguleringsperiode
  • Begininkomsten
  • Proactief verzwaren
  • Samengestelde output RNB’s

Van deze eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v. is ook een hoofdpuntenverslag gemaakt.