Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 zesde Klankbordgroepbijeenkomst

24-04-2020

De Autoriteit Consument & Markt heeft op 30 maart 2020 een presentatie gegeven tijdens de zesde klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.  Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Frontier shift – aanpak
  • Peiljaren
  • HOGAN