Kruimelpad

REG2022 zestiende Klankbordgroepbijeenkomst

De Autoriteit Consument & Markt en Netbeheer Nederland (namens de Netbeheerders) hebben op 22.06.2020 een presentatie gegeven tijdens de zestiende klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v. Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Nacalculaties TenneT
  • Innovatie (NERA-rapport) presentatie NBNL (namens alle Netbeheerders)
  • Vooruitkijken, schatten en tijdig investeren RNB’s