Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 achtste Klankbordgroepbijeenkomst

15-05-2020

De Autoriteit Consument & Markt,  Gasunie Transport Services B.V. en TenneT hebben op 16.04.2020 een presentatie gegeven tijdens de achtste klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.

Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • WACC – conceptrapport Brattle
  • TSO benchmark, inclusief presentaties GTS/TenneT