Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

REG2022 tweede Klankbordgroepbijeenkomst

28-11-2019

De Autoriteit Consument & Markt en Netbeheer Nederland hebben op 11 november 2019 een presentatie gegeven tijdens de tweede klankbordgroepbijeenkomst voor de methodebesluiten elektriciteit en gas 2022 e.v.  Van deze bijeenkomst is een hoofdpuntenverslag beschikbaar.

Tijdens deze presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Presentatie Netbeheer Nederland
  • WACC
  • Proactief verzwaren
  • Frontier shift
  • Toepassing benchmark LNB’s