Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechter bekrachtigt boetes voor garnalenkartel

Handelaren en Nederlandse, Duitse en Deense producentenorganisaties van vissers in de garnalensector moeten bij elkaar ruim EUR 4,4 miljoen aan boetes betalen voor overtredingen van het kartelverbod in de periode 1998-2000. Het grootste deel van de boetes, ruim EUR 3 miljoen, komt voor rekening van de twee betrokken groothandelaren. Dit heeft het College voor het Beroep van het bedrijfsleven (CBb) definitief bepaald na een slepend juridisch conflict van ruim acht jaar over de boetes die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) begin 2003 heeft opgelegd. Dit is de eerste zaak waarin de NMa ook buitenlandse partijen beboet heeft. De boetes zijn wel omlaag gegaan ten opzichte van de oorspronkelijk door de NMa opgelegde boetes.

Op het moment van de overtreding waren in Nederland, Duitsland en Denemarken bij elkaar zo'n 480 kotters in de garnalenvisserij actief. Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa: 'De vissersorganisaties maakten afspraken over de maximale hoeveelheid garnalen die zij wekelijks per kotter aan land mochten brengen. Daarbij gaven de vissers en de handelaren elkaar onderling ook garanties voor een minimumprijs. Op deze wijze heeft de sector geprobeerd een forse overcapaciteit te camoufleren en dat is geen goede zaak. De consument betaalde daardoor teveel voor zijn garnalen.'

De producentenorganisaties hadden met een beroep op de Europese visserijwetgeving betoogd dat het nationale en Europese kartelverbod niet op hen van toepassing waren. Nu staat definitief vast dat zij wel degelijk met de mededingingsregels rekening moeten houden. Tevens voerde de sector aan dat hun afspraken goed zouden zijn voor een duurzame visserij en het milieu. Het CBb had echter geen reden om te twijfelen aan het oordeel van de NMa, dat de afspraken over quota en minimumprijzen waren ingegeven om het inkomen van de betrokken ondernemingen op peil te houden. Dat vormt geen rechtvaardiging om het kartelverbod opzij te zetten.

'Het is goed dat onze uitleg van de mededingingsregels is gevolgd door de rechter. Dit geeft duidelijkheid voor alle partijen', aldus Kalbfleisch.

De Nederlandse partijen werden daarnaast beboet voor een tweede overtreding in het najaar van 1999, toen zij het gezamenlijk een nieuwe garnalenhandelaar onmogelijk maakten te bieden op de Nederlandse visafslagen.