Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa positief over duurzame aanpak garnalenvisserij

De Nederlandse Mededingingautoriteit staat positief tegenover de plannen van de Nederlandse garnalenvisserij om invulling te geven aan de verduurzaming van de garnalenvangst. Het merendeel van de plannen van Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond en de GPO Garnaal hebben de goedkeuring van de NMa. Duurzaamheid en concurrentie kunnen prima hand in hand gaan, aldus de toezichthouder, maar tegelijkertijd kan de NMa niet instemmen met de voorgestelde vangstbeperkende afspraken om de populatie Noordzeegarnalen te beschermen.

'Daar wringt de schoen', aldus Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter van de NMa. 'De noodzaak voor dergelijke afspraken ontbreekt, omdat uit onderzoek blijkt dat de garnalenpopulatie niet in gevaar is. Daardoor gaat de vangstbeperking verder dan noodzakelijk. Het leidt bovendien tot minder aanbod van garnalen wat gevolgen heeft voor de hoogte van de garnalenprijs.'

De NMa heeft een alternatieve oplossing aangeboden om de populatie Noordzeegarnalen te beschermen tegen eventuele toekomstige overbevissing. De NMa stelt voor om binnen een bepaalde periode onderzoek te doen naar de populatie Noordzeegarnalen. Afhankelijk van de resultaten kan een goed onderbouwd beheerssystematiek worden uitgewerkt die niet verder gaat dan noodzakelijk en waarvan iedereen profiteert. De garnalenvisserij heeft de NMa inmiddels laten weten niet op dit voorstel in te gaan. De NMa kan voor de vangstbeperking, zoals deze nu in de plannen is opgenomen, geen uitzondering maken op het kartelverbod. De NMa heeft de betrokken PO's via een informele zienswijze laten weten dat de Mededingingswet de vangstbeperkende maatregel niet toestaat.