Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Informele zienswijze TVPO garnalensector

30-03-2005

De NMa heeft op verzoek van de Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond haar zienswijze gegeven op maatregelen die een nieuw opgerichte Transnationale vereniging van Producentenorganisaties (TVPO) in de garnalensector zou willen nemen. De NMa oordeelt, dat een of meer transnationale verenigingen van producentenorganisaties (TVPO's) voor garnalen kunnen worden opgericht mits deze geen van alle een dominante positie innemen op de relevante markt.