Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa blijft de garnalensector volgen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen bewijs gevonden voor betrokkenheid van producentenorganisaties bij overtredingen van het kartelverbod. Na berichten over blokkades van garnalengroothandelaren en het klemrijden van een vrachtwagen volgeladen met garnalen in de media wilde de NMa weten wat er aan de hand was.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de producentenorganisatie Garnaal en de producentenorganisatie Nederlandse Visserijbond zich gedistantieerd van de acties. Dat deden ze onder andere door een ingezonden brief in vakblad waarin ze de garnalenvissers opriepen zich te houden aan de Mededingingswet.

De recente gebeurtenissen en de in het verleden geconstateerde overtredingen van het kartelverbod nopen de NMa tot blijvend toezicht.