Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beoordeelt nieuwe samenwerkingsvorm garnalensector

De NMa heeft op verzoek van de Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond haar zienswijze gegeven op maatregelen die een nieuw opgerichte Transnationale vereniging van Producentenorganisaties (TVPO) in de garnalensector zou willen nemen. De NMa oordeelt, dat een of meer transnationale verenigingen van producentenorganisaties (TVPO's) voor garnalen kunnen worden opgericht mits deze geen van alle een dominante positie innemen op de relevante markt.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op verzoek van de Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond haar zienswijze gegeven op maatregelen die een nieuw opgerichte Transnationale vereniging van Producentenorganisaties (TVPO) in de garnalensector zou willen nemen. De NMa oordeelt, dat één of meer transnationale verenigingen van producentenorganisaties (TVPO's) voor garnalen kunnen worden opgericht mits deze geen van alle een dominante positie innemen op de relevante markt. Een TVPO mag alleen maatregelen nemen die van invloed zijn op de aan te landen hoeveelheid garnalen en op de prijs indien de TVPO geen dominante positie inneemt. Producentenorganisaties (PO's) en/of TVPO's kunnen hierdoor onderling met elkaar blijven concurreren, zonder hen de mogelijkheid te ontnemen voldoende tegenwicht te bieden aan groothandelaren in garnalen. Van effectieve en daadwerkelijke concurrentie in de verschillende schakels in de keten van garnalen profiteert uiteindelijk de consument.

De NMa benadrukt dat een situatie van structurele overcapaciteit in de garnalenvisserij kan leiden tot koude sanering (faillissementen), overschotten en tot een zeer hoge visintensiteit, met alle ecologische gevolgen van dien. Om de thans bestaande structurele overcapaciteit uit de markt te halen, kan een warme sanering een oplossing zijn. De NMa wijst in haar informele zienswijze voorts op de mogelijkheid dat in bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden een crisiskartel (herstructureringsovereenkomst) kan worden gebruikt om de sector gezond te maken.

Indien de structurele overcapaciteit afneemt, zal ook de visintensiteit afnemen. Dit kan ertoe leiden dat de ecologische bijeffecten van de garnalenvisserij verder afnemen. Oplossingen voor het probleem van structurele overcapaciteit kunnen er derhalve toe leiden dat in de toekomst een duurzame en rendabele garnalenvisserij mogelijk wordt.