Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bevestigt verbod kartelafspraken garnalenvisserij

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een bezwaarprocedure bevestigd dat elf partijen in de garnalenvisserij het Nederlandse en Europese kartelverbod hebben overtreden. De boetes die eerder waren opgelegd aan acht producentenorganisaties van garnalenvissers en drie groothandelaren zijn verlaagd. De boetes die waren opgelegd aan vijf kleinere garnalenhandelaren zijn ingetrokken. Het totale boetebedrag is na de bezwaarprocedure verlaagd naarEUR 6,176 miljoen (was EUR 13,781 miljoen).

De NMa legde begin 2003 aan acht groothandelaren in garnalen en vier Nederlandse, drie Duitse producentenorganisaties en één Deense producentenorganisatie boetes op vanwege het maken van verboden vangstbeperkings- en prijsafspraken voor Noordzeegarnalen in een regulier overleg tussen Nederlandse, Duitse en Deense producentenorganisaties en groothandelaren (het zogenaamde Trilaterale Overleg). De Nederlandse producentenorganisaties en handelaren werden tevens beboet voor het belemmeren van de toetreding van een nieuwe groothandelaar op de visafslag. Deze feiten zijn in bezwaar overeind gebleven, behalve ten aanzien van vijf kleinere groothandelaren in garnalen.

De boetes die waren opgelegd aan vijf kleinere groothandelaren in garnalen zijn ingetrokken, omdat in bezwaar bleek dat de NMa niet met voldoende zekerheid kan bewijzen dat deze handelaren ook daadwerkelijk hadden deelgenomen aan de verboden afspraken en het weren van de nieuwe handelaar. De vijf handelaren zijn: Van Belzen B.V. (boete was EUR 782.000), L. Kok International Sea Food B.V.(was EUR 222.000), Lou Snoek Volendam B.V. (was EUR 184.000), Mooijer Volendam B.V. (was EUR 100.000) en Matthijs Jansen B.V. (was EUR 68.000).

De NMa handhaaft de boetes voor de overige drie groothandelaren (Heiploeg, Klaas Puul & Zoon en Goldfish), omdat hun betrokkenheid bij de verboden afspraken en het weren van de groothandelaar in bezwaar is bevestigd. De boetes worden verlaagd, omdat de partijen in de bezwaarfase nieuwe feiten aandroegen over de omzetten waarop de boete betrekking heeft. Deze omzet, namelijk de inkoop van Noordzeegarnalen, bleek veel lager dan eerder was aangenomen.

Ook de boetes voor de acht producentenorganisaties zijn verlaagd, eveneens op basis van nieuwe omzetgegevens. Tevens is rekening gehouden met het feit dat bij de producentenorganisaties de indruk is gewekt dat de overheid niet afwijzend stond tegen maatregelen om het aanbod van garnalen te beperken. Evenals in het oorspronkelijke boetebesluit, houdt de NMa rekening met de financiële positie van de betrokken producentenorganisaties.

De volgende boetebedragen zijn vastgesteld:

 • Heiploeg B.V. EUR 1.662.000 (was EUR 5.090.000)
 • Klaas Puul & Zoon B.V. EUR 1.129.000 (was EUR 2.090.000)
 • Goldfish B.V. EUR 428.000 (was EUR 1.236.000)
 • PO Vissersbond EUR 797.000 (was EUR 909.000)
 • PO Delta Zuid (was voorheen PO West) EUR 374.000 (was EUR 396.000)
 • PO Texel EUR 35.000 (was EUR 48.000)
 • PO Wieringen EUR 425.000 (was EUR 522.000)
 • Duitse vereniging van PO's Schleswig-Holstein EUR 499.000 (was EUR 826.000)
 • Duitse PO Weser-Ems EUR 445.000 (was EUR 737.000)
 • Duitse PO Elbe-Weser EUR 125.000 (was EUR 206.000)
 • Deense PO Danske Fiskeres EUR 257.000 (was EUR 365.000)