Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Einduitspraak CBb in zaak Executieveilingen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigt de boetes voor de handelaren in de zaak Executieveilingen. In deze zaak legde de ACM in 2011 en 2013 boetes op aan meer dan 70 handelaren op executieveilingen, voor betrokkenheid bij een systeem van verboden kartelafspraken in de periode 2000-2009. De boetes varieerden van 1.000 euro tot 383.000 euro. De rechtbank Rotterdam oordeelde in 2014 en 2016 dat deze boetes terecht waren. Wel verlaagde de rechtbank de boetes met 10 procent.

Het CBb stelt vast dat de handelaren bij ten minste 200 executieveilingen hebben samengewerkt om de prijsvorming te frustreren en daarmee de prijs voor het pand op de officiële veiling zo laag mogelijk te houden. Het CBb stelt vast dat deze gedragingen mededingingsbeperkend zijn. De ACM merkte de samenwerking tussen handelaren op ruim 2300 executieveilingen aan als één voortdurende overtreding. Het CBb vindt nu dat de ACM niet heeft aangetoond dat de samenwerking bij al die executieveilingen steeds tot doel had om de prijsvorming te frustreren. Het College is het daarom niet met de ACM eens dat er één voortdurende overtreding is. Het College vindt bovendien dat een nadere analyse nodig was geweest om vast te kunnen stellen dat de mededingingsbeperkende gedragingen bij de ruim 200 executieveilingen een afzonderlijke voortdurende overtreding vormen. Het CBb geeft de ACM niet de kans om dit gebrek te herstellen.

Dit besluit is onherroepelijk