Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam executieveilingen tranche 2 en 3

ACM heeft terecht boetes opgelegd aan ongeveer 50 handelaren op executieveilingen omdat die tussen 2000 en 2009 betrokken waren bij een systeem van verboden kartelafspraken. Dat oordeelde de rechtbank Rotterdam op 7 april 2016.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Rotterdam bevestigt dat ACM terecht een overtreding vastgestelde en daarvoor boetes heeft opgelegd aan de handelaren. Wel verlaagt de rechtbank de boetes vanwege de zware financiële gevolgen die de handelaren als gevolg van de boetebesluiten van ACM hebben ondervonden en vanwege de lange duur van de procedures.
In één geval vernietigde de rechtbank het boetebesluit van ACM  omdat ACM niet de juiste (rechts)persoon aansprakelijk heeft gehouden voor de overtreding.

Dit betekent dat de boetebesluiten van ACM in deze zaak, op één na, in stand zijn gebleven. Wel zijn de boetes lager vastgesteld.

Tegen de uitspraken van de rechtbank is hoger beroep mogelijk.

Eerdere uitspraken over executieveilingen

ACM heeft eerder 14 handelaren beboet. De rechtbank Rotterdam heeft daarover in december 2014 een uitspraak gedaan. Deze handelaren hebben hoger beroep aangetekend bij het CBb. .

Lees de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de executieveilingen in tranche 2 en 3 op rechtspraak.nl:

Uitspraak Executieveiling 1

Uitspraak Executieveiling 2

Uitspraak Executieveiling 3

Uitspraak Executieveiling 4

Uitspraak Executieveiling 5

Uitspraak Executieveiling 6

Uitspraak Executieveiling 7

Uitspraak Executieveiling 8

Uitspraak Executieveiling 9

Uitspraak Executieveiling 10

Uitspraak Executieveiling 11

Uitspraak Executieveiling 12

Uispraak Executieveiling 13

Uitspraak Executieveiling 14

Bekijk de hoofdpagina met alle besluiten