Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak voorzieningenrechter openbaarmaking boetebesluiten huizenhandelaren executieveilingen

ACM heeft in totaal 77 handelaren beboet wegens een inbreuk op artikel 6 van de Mededingingswet door het onoirbaar beïnvloeden van de prijs bij executieveilingen. Zeven ondernemingen hebben een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend bij de voorzieningenrechter in Rotterdam om openbaarmaking van hun boetebesluiten met daarin hun namen te voorkomen.

De voorzieningenrechter heeft drie verzoeken toegewezen. In twee van die drie zaken zijn de verzoeken toegewezen, omdat in de bezwaarfase de boete zal worden gematigd. In één zaak is het verzoek toegewezen, omdat appellante heeft betwist deel te hebben genomen aan verboden gedragingen en ACM dit in bezwaar nader moet onderzoeken. In vier zaken werden de verzoeken afgewezen. Deze besluiten zijn, evenals alle andere besluiten waarin geen voorlopige voorziening is gevraagd, op 12 september 2013 gepubliceerd.

Alle voorlopige voorzieningen-uitspraken zijn onherroepelijk.

Naar de uitspraken van de voorzieningenrechter in zaak executieveilingen op rechtspraak.nl: