Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb schadevorderingen executieveilingen

24-09-2019

Het CBb heeft op 24 september 2019 uitspraak gedaan in een schadevergoedingszaak van drie huizenhandelaren. Deze drie handelaren hadden – nadat het CBb in 2017 de boetes had vernietigd – aan het CBb gevraagd om vast te stellen dat de ACM aansprakelijk is voor door hen geleden schade. Het CBb wijst de vermogensschade af.

Wel kent het college een bedrag toe van 40.000 euro aan immateriële schadevergoeding vanwege de duur van de procedure en de media-aandacht.

Met deze uitspraak geeft het College duidelijkheid over de schade die vergoed moet worden aan de drie handelaren. De ACM zal de schadeclaims van de overige handelaren nu oppakken en deze zorgvuldig en voortvarend afhandelen.