Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bericht huizenveilingen

In februari 2004 verschenen in de media berichten over misstanden bij executieveilingen van huizen, waaronder vermeende kartelvorming tussen handelaren.

De NMa heeft naar aanleiding van deze berichten, onder andere, gesprekken gevoerd met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB heeft in gesprekken met de NMa aangegeven enkele maatregelen te initiëren om de werking / verloop van executieveilingen te verbeteren. Dit betreft onder andere aspecten van wetgeving, het aanpassen van de algemene voorwaarden voor veilingen, de rol die banken kunnen spelen op veilingen, het stimuleren van regionale veilingcentra en het verbeteren van de publiciteit omtrent veilingen om een zo groot mogelijk aantal bieders per veiling aanwezig te laten zijn.
De NMa heeft besloten op dit moment geen nader onderzoek te doen naar vermeende kartelvorming tussen handelaren bij executieveilingen van huizen, mede nu de KNB maatregelen initieert om de werking / verloop van de executieveilingen te verbeteren. Wel zal de NMa de komende tijd nagaan of de maatregelen het gewenste resultaat opleveren.
Om markten goed te laten werken, grijpt de NMa zo nodig in. Uiteraard maakt de NMa hierbij keuzes omdat zij niet alles tegelijk kan doen. De NMa hanteert criteria om te bepalen in welke gevallen zij optreedt. Deze criteria zijn: economisch belang, consumentenbelang, de ernst van de overtreding en doelmatigheid en doeltreffendheid van het optreden van de NMa.