Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa pleit voor betere en grotere huizenveilingen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen concrete overtredingen van het kartelverbod geconstateerd bij executieveilingen van huizen. Wel constateert de NMa dat met name kleinere executieveilingen van huizen zich kenmerken door een gesloten, informele cultuur, waardoor het risico op samenspanning door onroerendgoedhandelaren groter wordt.

Daarom adviseert de NMa notarissen om grotere veilingen, in het bijzonder regionale veilingen, te organiseren en hieraan zo veel mogelijk publiciteit te geven. Hierdoor wordt het concurrentieproces verbeterd en het risico op samenspanning verkleind.

Volgens de NMa kan het veilingproces verder verbeterd worden als een veilingmeester/notaris de regie van de veiling stevig in handen heeft en zorgt voor orde en rust in de veilingzaal. Verder dient de veilingzaal overzichtelijk te zijn, zodat de veilingmeester zicht heeft op het aanwezige publiek. Daarnaast is het van belang dat er zo veel mogelijk informatie beschikbaar is over bijkomende kosten, de staat en de bewoning van het pand. Hierdoor wordt het voor meer mensen aantrekkelijk om op een veiling te bieden en te kopen.

Op een executieveiling worden huizen geveild van mensen die door schulden hun verplichtingen tegenover de hypotheekverstrekker niet meer kunnen nakomen. Particulieren en ondernemingen hebben via de veiling de mogelijkheid te bieden op dergelijke huizen. Een hypotheekverstrekker gaat pas in het uiterste geval over tot het verkopen van een pand via een executieveiling. Tot op het laatste moment zijn er mogelijkheden om een pand niet via een executieveiling te veilen maar onderhands te verkopen. Daarnaast kan een hypotheekverstrekker besluiten om het pand na de executieveiling niet te gunnen aan de hoogste bieder, bijvoorbeeld als hij de prijs te laag vindt.

De NMa heeft in 2005, mede naar aanleiding van mediaberichten, onderzoek gedaan naar vermeende kartelvorming door onroerendgoedhandelaren bij executieveilingen van huizen. Minister Donner van Justitie maakte tegelijkertijd in een brief aan de Tweede Kamer bekend deze signalen nader te onderzoeken omdat er ook sprake zou kunnen zijn van georganiseerde vormen van criminaliteit en hypotheekfraude.

Hoewel het onderzoek van de NMa geen concreet bewijsmateriaal heeft opgeleverd voor overtredingen van het kartelverbod, blijft de NMa de ontwikkelingen van executieveilingen actief volgen. Zij roept mensen op om zich bij de NMa te melden met een concreet vermoeden of aanwijzing van een overtreding van het kartelverbod bij de executieveilingen van huizen.