Kruimelpad

Ontwerp marktanalysebesluit postsector

Wat staat er in het besluit?

PostNL moet aan andere postvervoerders toegang geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar ontwerpbesluit Marktanalyse postsector.  Door die toegang kunnen ook regionaal opererende postvervoerbedrijven landelijke bezorging van 24-uurspost aanbieden aan bedrijven die post willen versturen. Deze bedrijven kunnen daardoor kiezen uit meerdere postvervoerders voor het versturen van hun post. Die concurrentie zorgt voor betere service tegen lagere prijzen, waar uiteindelijk ook de consument van profiteert.

Wat is de status van het besluit?

Iedereen die belang heeft bij dit besluit kan uiterlijk 30 januari 2015 een reactie geven. Met die reacties bekijkt ACM of er nog iets moet veranderen aan het besluit. Daarna gaat het besluit in het voorjaar van 2015 in.

Wie mag reageren?

ACM is in het bijzonder geïnteresseerd in reacties van marktpartijen uit de postsector, maar alle belanghebbenden mogen reageren.

Hoe kan ik reageren?

Let op: wij willen uw reactie zowel per post als per e-mail ontvangen, onder vermelding van ‘Ontwerpbesluit marktanalyse postsector’.

Per e-mail: Post-MA@acm.nl

Per post:
Autoriteit Consument & Markt
t.a.v Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens

Bij uw reactie verzoekt ACM u aan te geven welke gegevens vertrouwelijk zijn. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan moet u uitleggen waarom dat zo is.

Ook moet u dan zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw reactie opsturen.

Mondelinge toelichting

Als u uw reactie nog mondeling wilt toelichten dan kunt u dit laten weten via:  Post-MA@acm.nl.

Wat doet ACM met de reacties?

Na 30 januari 2015 zal ACM alle reacties beoordelen. Daarna zal ACM een definitief besluit nemen.