Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meerdere postvervoerbedrijven kunnen 24-uurs partijenpost blijven aanbieden

Bedrijven en organisaties kunnen voor hun 24-uurs partijenpost blijven kiezen uit meerdere postvervoerbedrijven. Dat komt doordat PostNL aan andere postvervoerbedrijven toegang moet blijven geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk. Ook regionaal opererende postvervoerbedrijven kunnen daardoor landelijke bezorging van 24-uurs partijenpost aanbieden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dit in het marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post. Daarmee geeft de ACM uitvoering aan de wens van de wetgever om de toegang tot het netwerk van PostNL voor de 24-uurs postmarkt ook vanaf 1 augustus 2017 te waarborgen. Op die datum vervalt artikel 9 van de Postwet, dat deze toegang regelt.

Waarom moet PostNL toegang bieden?

Sommige postvervoerders bezorgen 24-uurs post in delen van het land. PostNL blijft vanwege haar machtspositie verplicht een aanbod te doen om deze post te bezorgen voor de gebieden waar de andere postvervoerders geen bezorgers hebben. Ondanks dat de markt krimpt, is het een goede zaak als er de komende jaren ruimte is voor meerdere postvervoerders. Hierdoor houden verzenders van zakelijke post keuze tussen verschillende postvervoerders. Dat zorgt voor betere service tegen lagere prijzen.

ACM stelt voorwaarden vast die PostNL mag hanteren

In het marktanalysebesluit stelt de ACM vast welke voorwaarden PostNL mag hanteren voor het bezorgen van deze post. Het gaat dan onder meer om de tijden waarop de andere postvervoerders hun post moeten aanleveren bij PostNL en om de tarieven die PostNL bij hen in rekening mag brengen. De tarieven zijn zo vastgesteld dat PostNL niet alleen haar kosten kan terugverdienen maar ook een redelijk rendement kan hebben. De ACM houdt bij het vaststellen van de tarieven nadrukkelijk rekening met de dalende postvolumes.

Wat ging er vooraf aan dit besluit?

De ACM heeft de marktpartijen op diverse momenten om input gevraagd op de analyse en de voorgenomen verplichtingen. Daardoor is het besluit op een aantal punten aangepast, zodat het nog gerichter de geconstateerde mededingingsproblemen oplost.