Kruimelpad

Consultatie toegangsvoorwaarden tot netwerk van PostNL

De ACM vraagt de markt om te reageren op het gewijzigde voorstel voor de toegangsvoorwaarden tot het netwerk van PostNL.

Waarom moet PostNL toegang bieden?

Andere postvervoerders bezorgen post in een groeiend deel van het land. Voor de gebieden waar ze nog geen bezorgers hebben blijft PostNL verplicht een aanbod doen om deze post te bezorgen. In het voorstel stelt de ACM de voorwaarden vast die PostNL mag hanteren voor het bezorgen van deze post. Het gaat dan om  onder meer de tijden waarop post aangeleverd mag worden en de tarieven die PostNL maximaal in rekening mag brengen. Door deze toegang houden verzenders van zakelijke post keuze tussen verschillende postvervoerders. Dat zorgt voor betere service tegen lagere prijzen.

Waarom dit nieuwe voorstel?

De ACM had op 9 juni 2016 een ontwerpbesluit aan de markt voorgelegd. Op18 december 2016 heeft Ministerie van Economische Zaken een beleidsregel uitgebracht waarin nadere eisen worden gesteld aan de voorstellen die de ACM kan doen.  Dit nieuwe voorstel houdt rekening met deze eisen. De toegang tot het netwerk van PostNL is nu nog geregeld in de Postwet, maar het betrokken artikel zal worden ingetrokken omdat de wetgever gekozen heeft voor een nieuwe systematiek waarin de ACM maatwerk kan leveren.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorstel van 9 juni 2016 zijn:

  • de tarieven die PostNL maximaal mag vragen moet het baseren op de kosten (inclusief een redelijk rendement). Deze worden niet meer afgeleid van de tarieven die PostNL aan haar eigen klanten vraagt;
  • de ACM heeft de effecten van de voorgestelde verplichtingen zoveel mogelijk gekwantificeerd. Deze hebben een positief effect voor de verzenders van post. Deze voordelen wegen op tegen de nadelen die PostNL ondervindt van de regulering.

Hoe nu verder?

Marktpartijen kunnen tot 18 mei 2017 reageren op het voorstel.

Deze consultatie beperkt zich tot die onderdelen die als gevolg van de beleidsregel zijn gewijzigd. Dat zijn de  mededingingsproblemen, de verplichtingen en de effectentoets.

De effectentoets is gebaseerd op een model. Indien u dit model wilt inzien kunt u contact opnemen (Post-MA@acm.nl).

De marktafbakening en de dominantieanalyse zijn niet gewijzigd. Marktpartijen hebben voor die onderdelen al kunnen reageren op het ontwerpbesluit van 9 juni 2016.

De ACM gaat vervolgens beoordelen of de reacties op dit voorstel en het ontwerpbesluit van 9 juni 2016  aanleiding geven om het voorstel aan te passen. De planning is om 1 juli 2017 het definitieve marktanalysebesluit in werking  te laten treden. 

Hoe kan ik reageren?

Wij ontvangen graag uw reactie per post of per e-mail, onder vermelding van ‘Ontwerp marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post.

Per e-mail: Post-MA@acm.nl

Per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag;

Vertrouwelijke gegevens

Bij uw reactie verzoekt de ACM u aan te geven welke gegevens vertrouwelijk zijn. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn dan moet u uitleggen waarom dat zo is.

Ook moet u dan zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw reactie opsturen.

Mondelinge toelichting

Als u uw reactie nog mondeling wilt toelichten dan kunt u dit laten weten via: Post-MA@acm.nl.