Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie wijziging Postwet 2009

13-01-2014

Op 1 januari 2014 is de Postwet 2009 gewijzigd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft daarmee nieuwe bevoegdheden gekregen. Wij vragen u om met ons mee te denken over de inzet van deze nieuwe bevoegdheden.

Wat is er nieuw?

ACM kan verplichtingen opleggen aan een postvervoerbedrijf dat beschikt over ‘aanmerkelijke marktmacht’. Het doel daarvan is mededingingsproblemen op de postmarkt zoveel mogelijk te voorkomen.

Wie mogen reageren?

Iedereen mag reageren op deze consultatie. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de ervaringen van aanbieders van postvervoerdiensten, grotere afnemers van postvervoerdiensten en vertegenwoordigers van specifieke groepen afnemers.

Tot wanneer kan ik reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 7 februari 2014.

Hoe kan ik reageren?

Wij vragen u om bij uw reactie gebruik te maken van de vragenlijst die wij daarvoor hebben opgesteld. Deze vragenlijst vindt u hieronder. Meer informatie over deze consultatie kunt u vinden in het consultatiedocument. Dit document vindt u ook hieronder.

Meer informatie over de consultatie nieuwe bevoegdheden postmarkt