Kruimelpad

Kleinere postvervoerders moeten toegang tot 24-uursmarkt houden

Kleinere postvervoerders moeten toegang tot 24-uursmarkt houden

Kleinere postvervoerders moeten toegang houden tot het postnetwerk van PostNL. Zo blijft concurrentie mogelijk op de markt voor poststukken die binnen 24 uur bezorgd worden. Nu is de toegang tot het postnetwerk van PostNL nog geregeld in artikel 9 van de Postwet. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil deze toegang opnemen als verplichting in een nieuw marktanalysebesluit. De verplichtingen uit het marktanalysebesluit zijn lichter dan die uit artikel 9. Op termijn vervalt artikel 9. Het marktanalysebesluit post biedt ACM vandaag aan als concept ter consultatie aan de markt.

Zelfs in een krimpende markt ziet ACM nog voldoende ruimte voor concurrentie. Er worden nog steeds meer dan 3 miljard stuks brievenbuspost per jaar bezorgd. PostNL heeft een zeer sterke positie bij de verzending van 24-uurs post. Zakelijke afzenders hebben nu keuze tussen verschillende aanbieders. Als kleine postvervoerders geen toegang meer zouden hebben tot het postnetwerk van PostNL kunnen zij niet meer in heel Nederland post bezorgen en dat zou ten koste gaan van de keuze voor zakelijke afzenders.

Het netwerk van PostNL open voor kleinere postvervoerders

Alle postvervoerders kunnen gebruik maken van de toegang tot het postnetwerk van PostNL. Het ontwerpbesluit regelt de voorwaarden en tarieven waartegen zij deze toegang kunnen afnemen. De concurrenten van PostNL bezorgen op meerdere plaatsen post, maar kunnen niet in heel Nederland vijf dagen per week de post bezorgen. Daarvoor zijn zij afhankelijk van het landelijke netwerk van PostNL.

Over het marktanalysebesluit

ACM kan als toezichthouder op de postmarkt verplichtingen opleggen aan PostNL, omdat dat bedrijf beschikt over een aanmerkelijke marktmacht. In een marktanalysebesluit liggen deze verplichtingen vast. Bedrijven en organisaties kunnen tot en met 21 juli 2016 reageren op het ontwerpbesluit. ACM verwerkt de binnengekomen reacties in het definitieve besluit, dat in het najaar 2016 wordt verwacht.