Kruimelpad

Onderzoeksrapport SEO: Keuzemogelijkheden en overstapgedrag zakelijk postvervoer

Op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de keuzemogelijkheden en het verwachte overstapgedrag van zakelijke
verzenders van geadresseerde partijenpost.

De resultaten van dit onderzoek heeft ACM gebruikt bij het  opstellen van het Ontwerp marktanalysebesluit postsector.