Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM onderzoekt concurrentienadelen kleine postbedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten om mogelijke problemen op de markt voor het vervoer van ongesorteerd aangeleverde post nader te onderzoeken. De gewijzigde Postwet biedt hiertoe sinds kort de mogelijkheid. Het gaat hier vooral om post die moet worden bezorgd op de dag na aflevering bij een postbedrijf.

Postbedrijf Sandd, de grootste concurrent van PostNL, is in dit marktsegment niet actief. Dit betekent dat zakelijke afzenders van post naast PostNL alleen kunnen kiezen voor kleine lokale en regionale postbedrijven. Omdat deze bedrijven niet zelf landelijk kunnen bezorgen, moeten zij voor een deel van hun post een ander postbedrijf - meestal PostNL - inschakelen. Deze afhankelijkheid kan risico’s meebrengen voor de concurrentie, zoals hoge tarieven of ongunstige voorwaarden voor kleine postbedrijven. Dit blijkt uit de consultatie die ACM heeft gehouden naar aanleiding van de wijziging van de Postwet.

Omdat ongesorteerd aangeleverde post het grootste deel van de postmarkt betreft, en omdat PostNL hier een groot marktaandeel heeft, wil ACM de risico’s op deze markt nader in kaart brengen met een marktanalyse. Op basis van de uitkomsten van deze marktanalyse kan ACM aan een dominante marktpartij verplichtingen opleggen om de postmarkt concurrerender te maken.

Achtergrond

Op 1 januari 2014 is de Postwet 2009 gewijzigd met als doel de concurrentie op de postmarkt te bevorderen. Bij problemen op de postmarkt is ACM bevoegd aan een dominante marktpartij verplichtingen op te leggen, zodat andere marktpartijen in staat worden gesteld hun postdiensten onder concurrerende voorwaarden aan te bieden.

Van 13 januari tot en met 7 februari 2014 heeft ACM voor de gewijzigde Postwet een openbare consultatie gehouden. In die consultatie konden betrokken bedrijven en organisaties aan ACM laten weten welke problemen zij zien op de postmarkt.