Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitkomsten consultatie gewijzigde Postwet 2009

28-03-2014

Van 13 januari tot en met 7 februari 2014 heeft ACM een openbare consultatie gehouden. In die consultatie konden betrokken bedrijven en organisaties aan ACM laten weten welke problemen zij op de postmarkt ervaren. ACM presenteert naar aanleiding van de reacties uit de consultatie de uitkomsten en welke vervolgstappen zij gaat ondernemen.

Achtergrond

Op 1 januari 2014 is de Postwet 2009 gewijzigd, met als doel de concurrentie op de postmarkt te bevorderen. Bij marktproblemen is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevoegd aan een dominante partij verplichtingen op te leggen, zodat andere partijen in staat worden gesteld hun diensten onder concurrerende voorwaarden aan te bieden.