Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Berenschot en PwC bevestigen effectiviteit tariefregulering

In opdracht van de NMa hebben Berenschot en PwC een evaluerend en een vooruitkijkend onderzoek verricht naar de effecten van de tariefregulering, gericht op netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het transport van elektriciteit en gas. De kosten voor het transport van energie vormt gemiddeld zo’n 15% van de energienota van consumenten.

Het onderzoek van Berenschot heeft betrekking op de regulering van de tarieven die de landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT en regionale netbeheerders in rekening brengen aan de consument. De landelijke gasnetbeheerder GTS valt buiten de reikwijdte van het onderzoek.

Berenschot stelt dat de tariefregulering er voor heeft gezorgd dat consumenten in de periode 2000-2011 aanzienlijk minder hebben betaald voor het energietransport, dan het geval zou zijn geweest in een situatie zonder regulering. De cumulatieve ‘besparing’ voor consumenten komt uit op een bedrag van circa 7 miljard euro. De reële kosten voor energietransport per huishouden zijn in die periode gedaald van circa 330 tot circa 305 euro per jaar.

Berenschot concludeert verder dat de tariefregulering niet ten koste is gegaan van de financiële positie van netbeheerders of van investeringen in hun netwerken. Zo blijkt uit het onderzoek dat de betrouwbaarheid van de energienetten in de afgelopen periode op peil is gebleven en dat netbeheerders geïnvesteerd hebben in de kwaliteit van de energienetten. Internationaal bezien heeft Nederland onverminderd een laag storingsniveau.

Het onderzoek van PwC richtte zich op de vraag of de huidige tariefregulering toekomstbestendig is. PwC concludeert dat de tariefregulering over het algemeen goed in staat is om met een diversiteit aan veranderingen om te gaan.

 

Documenten

Berenschot en PwC bevestigen effectiviteit tariefregulering (PDF - 1009.8 KB)
 

Bijlagen

NMa rapportage toekomst tariefregulering (PDF - 650.44 KB)