Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Autoriteit Consument & Markt zet in op stevige tariefverlaging voor de consument

De tarieven die netbeheerders berekenen aan consumenten voor het transport van elektriciteit en gas en voor het hebben van een aansluiting op het energienet gaan de komende jaren aanzienlijk omlaag. Dat levert jaarlijks een besparing op van enkele tientallen euro’s per huishouden. Tegelijkertijd blijft er voor netbeheerders ruimte om kwaliteit te kunnen bieden, is de leveringszekerheid gewaarborgd en kunnen netbeheerders blijven investeren in vernieuwende producten en diensten; bijvoorbeeld in technologie die inspeelt op de verwachte toename in de productie van duurzame energie.

Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van de ontwerpbesluiten die zij vandaag publiceert over de tarieven voor de komende drie jaar (2014-2016). De voorziene totale besparing ten opzichte van de vorige periode (2011-2013) komt voor de Nederlandse afnemers van elektriciteit en gas naar verwachting neer op tenminste 500 miljoen euro.

De besparing van enkele tientallen euro’s per huishouden is onder meer mogelijk door de lage rentestand, waardoor netbeheerders goedkoop kunnen lenen. Daarnaast zorgt de Autoriteit Consument & Markt er in de reguleringsmethode voor dat er voldoende prikkels blijven voor netbeheerders om de noodzakelijke efficiëntieverbeteringen te realiseren.

“Met dit voorstel hebben we een goede balans gevonden tussen betaalbaarheid voor de consument, en de mogelijkheid voor netbeheerders noodzakelijke investeringen te doen met het oog op leveringszekerheid”, zegt ACM-bestuurslid Henk Don.

De komende zes weken krijgen landelijke en  regionale netbeheerders en andere belanghebbenden  de gelegenheid om op de ontwerpbesluiten te reageren. In het najaar worden de besluiten definitief, waarna de ACM de tarieven zal vaststellen.