Kruimelpad

Wetten en regels voor de zorgmarkt

Hoe zitten de regels voor de zorgmarkt in elkaar?

De ACM let erop of iedereen op de zorgmarkt zich houdt aan de regels uit de Mededingingswet. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. De regering heeft sommige wetten uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een ministerie kan zo’n AMvB weer uitwerken in een ministeriële regeling. De ACM vult haar beleidsruimte verder in met beleidsregels.

Hieronder vindt u het overzicht van al deze wetten en regels op het gebied van concurrentie en marktwerking in de zorg. Let op: als u op een link klikt, verlaat u onze website.

Europese verordeningen voor de zorgmarkt

Nederlandse wetten voor de zorgmarkt

Algemene Maatregelen van Bestuur voor de zorgmarkt

Ministeriële regelingen voor de zorgmarkt

Beleidsregels minister voor de zorgmarkt

Richtsnoeren en beleidsregels van de ACM voor de zorgmarkt

ACM-brede wetten en regels

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.