Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg

In de zorgsector vinden veel fusies plaats en worden veel samenwerkingsverbanden aangegaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beoordeelt fusies en samenwerkingen op mogelijke concurrentiebeperkende effecten op grond van de Mededingingswet. ACM let daarbij vooral op de effecten voor de consument; de patiënten en verzekerden. Bijgaande leidraad biedt ziekenhuizen en andere zorgorganisaties houvast over wat ze van de ACM kunnen verwachten als ze willen samenwerken of fuseren. Stilgestaan wordt bij de rol van ACM, maar ook bij de rol van de andere partijen die bij dit proces betrokken zijn.

ACM stelt de consument centraal. Vandaar dat de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars een belangrijke rol spelen. ACM kijkt behalve naar de eventuele concurrentiebeperkende effecten ook naar de voordelen die een fusie of samenwerking biedt voor consumenten. Daarbij is de ACM niet strenger bij samenwerkingen dan bij fusies. De ACM grijpt in als er negatieve effecten voor consumenten dreigen te ontstaan.

Veelgestelde vragen bij het beoordelen van fusies en samenwerkingen in de ziekenhuiszorg

 

 

 

Documenten

Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg (PDF - 307.55 KB)