Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen (2020)

ACM heeft een leidraad opgesteld om ziekenhuizen en zorgverzekeraars te informeren over de ruimte die de concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg.&

Deze leidraad actualiseert en verduidelijkt de oorspronkelijke versie uit 2016, met name op het gebied van vorming van en toetreding tot inkoopverbanden. Deze actualisering volgt op de door onderzoeksbureau Strategy in Regulated Markets (SiRM) in opdracht van de ACM uitgevoerde evaluatie van de vorige leidraad uit 2016.

ACM signaleert dat inkopers van geneesmiddelen soms terughoudend zijn om samen te werken, ook als dat in het belang van patiënten en verzekerden is. Met de leidraad geeft de ACM meer duidelijkheid over de mogelijkheden binnen het kader van de concurrentieregels. Zo is in de leidraad een veilige haven afgebakend. Daarbinnen is gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg altijd toegestaan. De leidraad bevat vuistregels waarmee marktpartijen kunnen toetsen of hun samenwerking binnen de veilige haven valt. Ook is er een lijst ‘vraag & antwoord’ opgenomen.

 

Documenten

Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen (2020) (PDF - 347.74 KB)