Kruimelpad

Regelgeving

Richtsnoeren Zorggroepen

18-08-2010

De richtsnoeren zorggroepen biedt zorginstellingen een kader hoe zij samen op een integrale gecoördineerde wijze zorg kunnen aanbieden zonder daarbij de Mededingingswet en de Wet marktordening gezondheidszorg te overtreden.