Kruimelpad

Richtsnoeren Zorggroepen

De richtsnoeren zorggroepen biedt zorginstellingen een kader hoe zij samen op een integrale gecoördineerde wijze zorg kunnen aanbieden zonder daarbij de Mededingingswet en de Wet marktordening gezondheidszorg te overtreden.

 

Documenten

Richtsnoeren Zorggroepen (PDF - 529.58 KB)