Kruimelpad

Richtsnoeren voor de zorgsector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) publiceert vandaag een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de zorgsector. Met deze aangepaste versie verwacht de NMa dat het voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijker wordt welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet. Daartoe heeft de NMa een brede consultatie onder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, brancheverenigingen en andere deskundigen uitgevoerd om de richtsnoeren beter aan te laten sluiten op de vragen die in het veld leven en rekening te kunnen houden met specifieke kenmerken en actuele ontwikkelingen.