Kruimelpad

Wetten en regels voor concurrentie & marktwerking

Hoe zitten de regels voor concurrentie en marktwerking in elkaar?

De ACM let erop of alle marktdeelnemers zich houden aan de regels voor concurrentie en marktwerking. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. Dit zijn de Mededingingswet, de Aanbestedingswet en de Wet op het financieel toezicht. De regering heeft sommige wetten uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een ministerie kan zo’n AMvB weer uitwerken in een ministeriële regeling. Het ministerie en de ACM vullen hun beleidsruimte verder in met beleidsregels.

Hieronder vindt u een overzicht van al deze wetten en regels. Let op: als u op een link klikt, verlaat u onze website.

Europese verordeningen voor concurrentie & marktwerking

Nederlandse wetten voor concurrentie & marktwerking

Algemene Maatregelen van Bestuur voor concurrentie & marktwerking

Ministeriële regelingen voor concurrentie & marktwerking

Beleidsregels ministerie voor concurrentie & marktwerking

Richtsnoeren en beleidsregels van de ACM voor concurrentie & marktwerking

ACM-brede wetten en regels

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.