Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wetten en regels voor concurrentie & marktwerking

De ACM let erop of alle marktdeelnemers zich houden aan de regels voor concurrentie en marktwerking. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. Dit zijn de Mededingingswet, en onderdelen van de Aanbestedingswet en de Wet op het financieel toezicht. De regering werkte sommige wetten uit in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). En ministeries werkten sommige AMvB's uit in een ministeriële regeling. Het ministerie en de ACM maakten aanvullende beleidsregels.

Europese verordeningen voor concurrentie & marktwerking

Nederlandse wetten voor concurrentie & marktwerking

Nederlandse wetten met onderdelen voor concurrentie & marktwerking

Zie voor het toezicht van de ACM:

Algemene Maatregelen van Bestuur voor concurrentie & marktwerking

Ministeriële regelingen voor concurrentie & marktwerking

Beleidsregels ministerie voor concurrentie & marktwerking

Beleidsregels en overige documenten van de ACM voor concurrentie & marktwerking

Uitleg van de regels over concurrentie & marktwerking

Wetten en regels voor de zorgmarkt

ACM-brede wetten en regels