Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad openbaar maken ziekenhuistarieven

De ACM vindt het belangrijk dat consumenten die ziekenhuiszorg nodig hebben vooraf inzicht kunnen krijgen in de tarieven van behandelingen die zij in hun portemonnee voelen. Dat zijn de tarieven onder de grens van het eigen risico.

De ACM ziet risico’s voor de concurrentie als alle ziekenhuistarieven openbaar worden. Dat geldt vooral voor de inkoop van zorg. De concurrentieregels stellen ook grenzen, met name als ziekenhuizen of zorgverzekeraars de tariefinformatie kunnen gebruiken om hun marktgedrag zodanig af te stemmen dat consumenten worden benadeeld.

Wanneer mogen tarieven in ieder geval openbaar zijn?

In de leidraad ‘Transparantie van ziekenhuistarieven’ geeft de ACM marktpartijen handvatten voor de naleving van de concurrentieregels bij het openbaar maken van ziekenhuistarieven. De ACM licht hierin haar standpunt in het eerder uitgebrachte nieuwsbericht van 16 september 2016 nader toe.

De ACM  bakent in de leidraad een ‘veilige haven’ af waar ACM geen concurrentierisico ziet:

  • Zorgverzekeraars mogen ziekenhuistarieven openbaar maken die onder grens van het maximale eigen risico zitten, in 2017 is dat 885 euro. De ACM verplicht zorgverzekeraars niet om die informatie openbaar te maken. Zorgverzekeraars kunnen er ook voor kiezen hun verzekerden op een andere manier te informeren over de prijzen van behandelingen in de verschillende ziekenhuizen.
  • Ook anderen mogen tariefinformatie openbaar maken. Maar alleen als  alle onderhandelingen over de betreffende tarieven zijn afgerond en de informatie voldoende is samengevoegd zodat deze niet herleidbaar is en is geanonimiseerd.
  • Tarieven die ouder zijn dan drie jaar mogen zonder beperkingen openbaar worden gemaakt.

De leidraad bestaat uit een algemene inleiding, de veilige haven, en een aantal vragen-en-antwoorden. De leidraad is bedoeld voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Wat zijn de voordelen van openbare informatie over ziekenhuistarieven?

De consument voelt deze tarieven die onder de eigen risicogrens vallen in zijn portemonnee. Daarom is het goed als de consument over deze informatie beschikt als hij zijn keuze voor een ziekenhuis maakt. Het is nog beter als dit gekoppeld wordt aan kwaliteitsinformatie. De zorgverzekeraar speelt hierin een belangrijke rol.

Wat zijn de risico’s van openbare informatie over ziekenhuistarieven?

De ziekenhuistarieven zijn ook de prijzen die ziekenhuizen aan verzekeraars in rekening brengen. Voor de concurrentie tussen ziekenhuizen is het een risico als die elkaars prijzen kennen. Dat geldt ook voor de verzekeraars onderling. Boven de eigen risicogrens is daarom het uitgangspunt: geen openbaarheid.

Wat is de rol van de ACM en van marktpartijen?

De ACM geeft in haar Leidraad een veilige haven aan: de verzekeraars mogen beneden de eigen risicogrens ziekenhuistarieven openbaar maken. Buiten die veilige haven moeten partijen zelf in hun individuele geval beoordelen of het openbaar maken van tarieven binnen de uitzondering op het kartelverbod valt.

 

Documenten

ACM leidraad transparantie van ziekenhuistarieven (PDF - 290.55 KB)