Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad uitwisselen informatie afbouw capaciteit zorg

Deze leidraad gaat over de mogelijkheden voor gezamenlijk overleg bij de afbouw van capaciteit in de zorg. Door de veranderingen in de zorg hebben bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen teveel capaciteit.

Deze leidraad is bedoeld voor zorgkantoren, gemeenten en aanbieders van langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Naar aanleiding van vragen heeft ACM de leidraad aangepast, zodat duidelijk is dat deze ook van toepassing is op partijen in de jeugdzorg.

De leidraad verduidelijkt waar partijen, bij het uitwisselen van informatie, rekening mee moeten houden als zij gezamenlijk spreken over de huidige en toekomstige capaciteit.

Meer informatie

 

Documenten

Leidraad uitwisselen informatie afbouw capaciteit zorg (PDF - 168.04 KB)