Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Definitieve Leidraad ‘Goedwerkende markten voor zorg-ICT’

In de definitieve leidraad ‘Goedwerkende markten voor zorg-ICT’ staat de uitleg van de concurrentieregels toegespitst op de praktijk van de ICT-zorgmarkt.

Goedwerkende zorg-ICT-markten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam zorginformatiestelsel. Digitalisering en gegevensuitwisseling in de zorg bieden kansen om de zorg anders en beter te organiseren. Dat levert een vergroting van de effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking binnen en tussen zorginstellingen. Ook bevordert goed werkende ICT de zorgverlening aan patiënten en hun naasten.

Belangrijk zijn daarbij de interoperabiliteit van informatiesystemen, databeschikbaarheid voor innovaties, gegevensbescherming en privacy-waarborgen. Goedwerkende zorg-ICT-markten bieden daarbij ook kansen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op gebied van digitale zorg. Zorg-ICT is ook nodig om het hoofd te bieden aan uitdagingen van vergrijzing, steeds complexere zorgvragen en niet in de laatste plaats arbeidstekorten.

De leidraad ‘Goedwerkende markten voor zorg-ICT’ geeft inzicht in de concurrentieregels en de mogelijkheden voor samenwerking in deze markt. In de leidraad staan concrete voorbeelden van situaties die niet zijn toegestaan. Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan samenwerking die bijdraagt aan verbetering van de ICT-zorgmarkt.

 

Documenten

Definitieve Leidraad ‘Goedwerkende markten voor zorg-ICT’ (PDF - 346.2 KB)