Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad beoordeling toetredingscriteria samenwerken geboortezorg

De ACM heeft de regels voor het hanteren van toetredingscriteria door samenwerkingsverbanden nader uitgewerkt in de leidraad voor beoordeling lidmaatschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg.

Aansluiting bij bepaalde samenwerkingsverbanden kan voor geboortezorgaanbieders van belang zijn om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Uitgangspunt is dan dat de criteria voor toetreding tot die samenwerkingsverbanden geen onnodige drempels mogen opwerpen. Zij moeten daarom een objectief en open karakter en mogen niet discriminerend zijn. Ook moet het samenwerkingsverband een transparante toetredingsprocedure hanteren en een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bieden.

 

Documenten

Leidraad beoordeling toetredingscriteria samenwerken geboortezorg (PDF - 209.72 KB)