Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Leidraad beoordeling toetredingscriteria samenwerken geboortezorg

29-05-2018

De ACM heeft de regels voor het hanteren van toetredingscriteria door samenwerkingsverbanden nader uitgewerkt in de leidraad voor beoordeling lidmaatschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg.

Aansluiting bij bepaalde samenwerkingsverbanden kan voor geboortezorgaanbieders van belang zijn om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Uitgangspunt is dan dat de criteria voor toetreding tot die samenwerkingsverbanden geen onnodige drempels mogen opwerpen. Zij moeten daarom een objectief en open karakter en mogen niet discriminerend zijn. Ook moet het samenwerkingsverband een transparante toetredingsprocedure hanteren en een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bieden.