Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afspraken tussen zzp’ers en opdrachtgevers

Soms mag u samen met andere zzp’ers afspraken maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Bijvoorbeeld over de bedragen die opdrachtgevers u moeten betalen. Dit mag u soms als zzp’ers met elkaar afspreken en soms als zzp’ers samen met uw opdrachtgevers.

Afspraken van zzp’ers met opdrachtgevers en met elkaar

In de volgende 4 situaties mag u als zzp’er afspraken maken over bijvoorbeeld tarieven die opdrachtgevers u moeten betalen. Of wij geven u in die situatie geen boete als u zulke afspraken maakt. U mag deze afspraken als zzp’ers samen met uw opdrachtgevers maken én als zzp’ers met elkaar.

 • U maakt afspraken om het sociaal minimum te krijgen.
 • U bent met een klein aantal zzp’ers of u heeft samen een klein marktaandeel.
 • U werkt als zzp’er in opdracht, maar lijkt meer op een werknemer.
 • Uw afspraak heeft voordelen voor afnemers, die groter zijn dan de nadelen voor de concurrentie.

U maakt afspraken om het sociaal minimum te krijgen

U heeft een bepaald bedrag nodig om van te leven. Dit heet het sociaal minimum. U mag samen met andere zzp’ers afspreken dat al uw opdrachtgevers u minimaal het sociaal minimum betalen.

U kunt uitgaan van het bedrag van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website van UWV. Denk aan:

 • het tarief voor de uren die u werkt
 • kosten die u maakt om uw werk te doen
 • kosten voor verzekeringen

U bent met een klein aantal zzp’ers of u heeft samen een klein marktaandeel

U mag als zzp’ers altijd elke afspraak met elkaar maken in deze situaties:

 1. U maakt een afspraak met maximaal 8 zzp’ers. En uw gezamenlijke jaaromzet is niet hoger dan 1,1 miljoen euro.
 2. Het marktaandeel van de zzp’ers bij elkaar is in Nederland maximaal 10%. En uw afspraak heeft geen invloed op de handel tussen landen in de Europese Unie.

Voorbeelden:

 • U bent zelfstandig koordirigent. U maakt met 5 andere koordirigenten afspraken over de tarieven die u wilt rekenen voor uw diensten. Uw gezamenlijke omzet is minder dan 1,1 miljoen euro.
 • U wilt met 20 andere freelancetekstschrijvers minimumtarieven vragen aan enkele opdrachtgevers in de regio. In Nederland heeft u samen een marktaandeel van minder dan 10%.

U werkt als zzp’er in opdracht, maar lijkt meer op een werknemer

U werkt als zzp’er bij een opdrachtgever. U werkt onder leiding van die opdrachtgever. U maakt deel uit van zijn organisatie, net als de werknemers die bij de opdrachtgever in loondienst zijn. U werkt zoals de opdrachtgever wil op bepaalde tijden en plaatsen. Commerciële risico’s komen voor zijn rekening en niet voor uw eigen rekening. U bent in dit geval geen echte zelfstandige, maar een ‘schijnzelfstandige’.

Voorbeelden:

 • U valt in bij een orkest. U doet wat de dirigent zegt en u bent aanwezig bij de repetities en concerten.
 • U werkt een paar dagen per week als tekstschrijver bij een tijdschrift. U volgt de instructies van het management en kunt uw tekstonderwerpen niet zelf kiezen. U heeft dezelfde werktijden als collega’s in loondienst.
 • U bent freelanceacteur. U repeteert voor uw rol bij een theatergezelschap. U werkt ook mee binnen dat gezelschap, bent aanwezig bij repetities en voorstellingen en bij bijeenkomsten en overleggen.
 • U bezorgt pakketten met uw eigen bus. U doet dit voor een bezorgdienst waar u vroeger in loondienst was. De bezorgdienst bepaalt het tarief per pakket, de bezorgtijden, de kleding die u draagt en hoe uw bus eruit ziet.

U mag deze afspraken maken:

 • U mag samen met andere schijnzelfstandige zzp’ers, (organisaties van) werknemers en opdrachtgevers afspraken maken over bedragen die opdrachtgevers u moeten betalen.
 • Dat mag ook met (werkgevers)organisaties voor een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit zijn afspraken over onder andere loon, werktijden, werkplek, veiligheid en verzekeringen.

Uw afspraak heeft voordelen voor afnemers, die groter zijn dan de nadelen voor de concurrentie

U maakt een afspraak die nadelig is voor de concurrentie. U spreekt bijvoorbeeld af dat u met een groep zzp’ers een minimumtarief vraagt van uw opdrachtgevers. Dat mag alleen als u kunt laten zien dat de afspraak ook voordelen oplevert. U moet dan voldoen aan 4 voorwaarden.

Let op! Dit zijn strenge voorwaarden. Het is in de praktijk moeilijk om hieraan te voldoen. Bekijk eerst of u de andere mogelijkheden om samen afspraken te maken kunt gebruiken. Doe anders zelf goed onderzoek naar de 4 voorwaarden of vraag de hulp van een expert.

De 4 voorwaarden

De afspraak zorgt ervoor dat u allemaal een minimumbedrag krijgt voor uw diensten. U moet dan met feiten laten zien dat u daardoor meer of beter werk doet. Bijvoorbeeld:

Uit studies of onderzoeken blijkt dat een bepaalde beloning nodig is om het werk te kunnen doen. Of dat u dan meer en beter werk kunt doen.U moet verplichte opleiding of bijscholing betalen.U kunt aantonen dat u door toeslagen een hogere kwaliteit of betere service levert.U kunt die verbetering alleen krijgen met de afspraak en niet op een andere manier.Een eerlijk deel van de voordelen komt terug bij uw klanten of opdrachtgevers. Bijvoorbeeld: de opdrachtgever is zekerder van de dienstverlening of van de kwaliteit ervan als hij u en de andere zzp’ers het bedrag betaalt dat u heeft afgesproken.Er blijft nog voldoende ruimte over voor concurrentie tussen zzp’ers. Bijvoorbeeld omdat niet alle zzp’ers meedoen aan de afspraak. Of omdat er ook concurrentie is op kwaliteit, service of snelheid.

Afspraken van zzp’ers met opdrachtgevers

In de volgende 4 situaties mag u samen met andere zzp’ers afspraken maken mét uw opdrachtgevers. Het gaat om afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals tarieven en bedragen, werktijden, vakantie, veiligheid, gezondheid en verzekeringen. U kunt deze afspraken ook maken in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

 • U werkt vooral voor 1 opdrachtgever.
 • U werkt zij-aan-zij met werknemers in loondienst.
 • U werkt via online arbeidsplatformen.
 • U kunt onvoldoende onderhandelen met uw opdrachtgever(s).

U mag geen afspraken met elkaar maken over tarieven of andere arbeidsvoorwaarden, als die nadelig zijn voor de concurrentie. Ook niet in de vorm van bindende adviestarieven van een branche- of beroepsorganisatie. U mag ook geen afspraken maken over bedragen die u aan consumenten wilt vragen.

Let op! Bent u zzp’er en verkoopt u producten? Of bemiddelt u bij de verkoop van producten of diensten van anderen? Dan gelden deze mogelijkheden niet voor u. De mogelijkheden gelden alleen als u diensten aanbiedt met uw eigen arbeid, met eventueel een eigen hulpmiddel zoals gereedschap, een laptop, camera of transportmiddel. U bent bijvoorbeeld schoonmaker, vrachtwagenchauffeur, pakketbezorger, vertaler of fotograaf.

U werkt vooral voor 1 opdrachtgever

Verdient u in 1 of 2 jaar tijd gemiddeld minimaal de helft van uw jaarinkomen bij 1 opdrachtgever? Dan mag u samen met andere zzp’ers afspraken maken met die opdrachtgever over arbeidsvoorwaarden, waaronder tarieven. 

U werkt zij-aan-zij met werknemers in loondienst

Doet u voor een opdrachtgever hetzelfde werk of vergelijkbaar werk samen met werknemers in vaste dienst bij die opdrachtgever? Dan mag u samen met andere zzp’ers afspraken maken met die opdrachtgever over arbeidsvoorwaarden, waaronder tarieven.

U werkt via online arbeidsplatformen

Heeft u een online platform nodig voor de organisatie van uw werk? Bijvoorbeeld om personen- of goederenvervoer of schoonmaakdiensten te regelen? Dan mag u samen met andere zzp’ers afspraken maken met het platform over arbeidsvoorwaarden, waaronder tarieven.

U kunt onvoldoende onderhandelen met uw opdrachtgever(s)

Maakt u samen met andere zzp’ers afspraken met een grote opdrachtgever die minimaal 10 werknemers heeft of een jaaromzet van meer dan 2 miljoen euro? Of met opdrachtgevers die praten namens een hele sector of bedrijfstak? Dan krijgt u geen boete voor afspraken die u samen maakt met die opdrachtgever(s) over arbeidsvoorwaarden, waaronder tarieven.

Kunt u wél voldoende onderhandelen met uw opdrachtgevers? Omdat u bepaalde vakkennis heeft of omdat er maar weinig mensen zijn die hetzelfde werk als u doen? Dan mag u niet samen met andere zzp’ers afspraken over tarieven maken met uw opdrachtgevers. Dat mag dan alleen als 1 van de andere situaties voor u geldt.

Uitgebreide uitleg in onze leidraad

De uitgebreide informatie staat in onze Leidraad Tariefafspraken zzp’ers. Heeft u hulp nodig? Vraag die eerst aan uw brancheorganisatie of juridisch adviseur. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact met ons op.

Tips

Wij houden toezicht op eerlijke concurrentie en marktwerking. Denkt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt? Meld dit bij ons.

Bronnen