Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking tussen zorgwerkgevers op de arbeidsmarkt

Bent u werkgever in de zorg? En wilt u samenwerken met andere werkgevers, bijvoorbeeld om zorgpersoneel beter in te zetten of te behouden voor de zorg? Samenwerken op de arbeidsmarkt mag volgens de mededingingsregels, maar die samenwerking mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers. Het maakt daarbij niet uit of dat medewerkers in loondienst zijn of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Werkgevers mogen geen gezamenlijke afspraken maken over arbeidsvoorwaarden of het niet inhuren van zzp’ers. Voor verschillende andere onderwerpen hebben zij veel ruimte voor samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en scholing.

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers mogen in cao-verband altijd afspraken maken. Deze vallen buiten de mededingingsregels.

Lees welke afspraken u als werkgever gezamenlijk met andere werkgevers wel en niet mag maken.

Waarover mogen werkgevers in de zorg samen afspraken maken?

Waarover mogen werkgevers in de zorg samen géén afspraken maken?

Toepassingen in de praktijk

Toegezegde verkenning koppeling zzp-tarieven aan tarieven in loondienstverband in IZA

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat de volgende tekst: “In overleg met ACM en SZW zal ook de mogelijkheid worden onderzocht van koppeling van zzp-tarieven aan cao-lonen indien de onderhandelingsmacht in belangrijke mate bij zzp’ers ligt (net zoals zzp’ers bij beperkte onderhandelingsmacht gezamenlijk een koppeling met cao-lonen mogen afdwingen). Tot slot zullen mogelijke perverse gedragseffecten in ogenschouw worden genomen - zoals een vlucht naar ongecontracteerde zorg – en maatregelen om dit tegen te gaan. De brede verkenning wordt uiterlijk 1-1-2024 opgeleverd.”

De ACM loopt niet vooruit op de mogelijke uitkomsten van deze verkenning.

Vragen of signalen voor de ACM?

Ziet u in de zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor zorgmedewerkers? Maken bijvoorbeeld werkgevers afspraken over arbeidsvoorwaarden buiten de cao of over het niet-inhuren van zzp’ers? Meld dit dan bij de ACM.
Heeft u vragen over ons toezicht in de zorgsector? Mail dan ons zorgteam direct via vragen [punt] zorg [at] acm [punt] nl (vragen[dot]zorg[at]acm[dot]nl).

Afspraken voor goede zorg

Zorgaanbieders werken samen om goede en doelmatige zorg te leveren. De concurrentieregels geven daarvoor veel ruimte. Maar sommige afspraken zijn niet in het belang van patiënten en beperken de concurrentie. Daardoor kan de zorg duurder en slechter worden, en is er minder keuze voor patiënten. Zulke afspraken zijn verboden.