Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bagatelvrijstelling: uitzondering op het kartelverbod

Artikel 7 van de Mededingingswet bevat de zogenaamde ‘bagatelvrijstelling’. Hierdoor zijn bepaalde mededingingsbeperkende afspraken tussen ondernemingen met een relatief kleine omzet en/of een relatief klein gezamenlijk marktaandeel uitgezonderd van het kartelverbod. De voorwaarde is dat de afspraken tussen ondernemingen de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie niet potentieel ongunstig beïnvloeden..

Lees meer over kartels.

 

Documenten

Bagatelvrijstelling: uitzondering op het kartelverbod (PDF - 141.52 KB)