Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad tariefafspraken zzp’ers

Deze Leidraad is bedoeld voor zzp’ers die diensten leveren door middel van hun eigen arbeid, zoals bijvoorbeeld schoonmakers, pakketbezorgers, kunstenaars en archeologen. Deze Leidraad is in het bijzonder bedoeld voor zzp’ers die een relatief laag inkomen, een onzekere bestaans- en inkomenspositie en een zwakke onderhandelingspositie hebben.

De Leidraad legt uit in welke situaties zzp’ers collectief afspraken kunnen maken over tarieven en andere (arbeids)voorwaarden zonder het kartelverbod uit de Mededingingswet te overtreden. In de Leidraad is verder beschreven in welke gevallen de ACM niet met boetes zal optreden. Deze Leidraad is met name geschikt voor partijen die (collectief) namens zzp’ers of met zzp’ers onderhandelen, zoals bijvoorbeeld vakbonden enerzijds en (verenigingen van) opdrachtgevers of werkgevers anderzijds, alsmede voor hun adviseurs. Voor zzp’ers en andere belangstellenden is er een verkorte en vereenvoudigde versie van de Leidraad beschikbaar op de website van de ACM. 

 

Documenten

Leidraad Tariefafspraken zzp'ers 2023 (PDF - 428.95 KB)