Kruimelpad

Correspondentie

Uitvoeringstoets beleidsregel ex ante regulering postmarkt

23-12-2016

Postmarkt gebaat bij duidelijke spelregels over concurrentie

De ACM heeft zorgen geuit over de beleidsregel over de postmarkt van het ministerie van Economische Zaken. De ACM onderschrijft de basisgedachte van de beleidsregel. Tegelijkertijd vreest de ACM dat het in de praktijk moeilijk is om met de beleidsregel tot een goed functionerende postmarkt te komen. De beleidsregel roept door de mate van detail namelijk zoveel vragen op dat er eerder meer onzekerheid voor de postmarkt ontstaat dan meer zekerheid. Dat schrijft de ACM in de uitvoeringstoets, een reactie op de beleidsregel. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze beleidsregel ‘ex ante regulering postmarkt’ op 19 december 2016 vastgesteld.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: ‘De ACM en het ministerie van Economische Zaken streven allebei naar een goed functionerende postmarkt. De beleidsregel is op sommige punten onduidelijk of zelfs tegenstrijdig. Dat maakt het moeilijk om effectief toezicht te houden.’

Verplichtingen voor PostNL als postvervoerbedrijf met marktmacht

PostNL is de enige postvervoerder met een volledig pakket aan dienstverlening: verzamelen, sorteren, distribueren en bezorgen in heel Nederland. De kleinere postvervoerders kunnen voor een deel gebruik maken van het netwerk van PostNL. De ACM stelt hiervoor de spelregels op en controleert of PostNL zich hieraan houdt. Dit gaat bijvoorbeeld om de tarieven en voorwaarden die PostNL mag hanteren voor die andere postvervoerders.

De beleidsregel vraagt de ACM om bij het vaststellen van die tarieven en voorwaarden onder meer goed rekening te houden met de effecten daarvan op PostNL.

Groeiende concurrentie op de postmarkt

De concurrentie op de postmarkt neemt toe. De afgelopen jaren was Sandd al een belangrijke concurrent op de markt voor 72-uurs post (bezorging van de post binnen drie dagen). PostNL heeft meer concurrentie gekregen op de 24-uurspost (bezorging binnen één dag) van partijen als Van Straaten Post en Intrapost. Dit betekent dat zakelijke verzenders meer keuze krijgen en daarvan kunnen profiteren in de vorm van nieuwe diensten of betere tarieven. Uiteindelijk profiteren consumenten daar ook van.