Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sanctiebesluit in de zaak Greenchoice

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


Greenchoice heeft tussen 1 oktober 2009 en 1 augustus 2010 met behulp van colportage een groot aantal consumenten benaderd voor het afsluiten van een energiecontract. Daarbij heeft Greenchoice zich niet gehouden aan een aantal wettelijke regels.

Greenchoice handelde in strijd met de Colportagewet omdat aan het begin van de verkoopgesprekken niet duidelijk het doel van dat gesprek werd genoemd. Ook heeft Greenchoice zich schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken, onder meer door:

  • onjuiste / misleidende informatie over korting, teruggave of besparing op de energierekening;
  • geen informatie geven over een mogelijke overstapboete terwijl dat wel verplicht is op basis van de Gedragscode Consument en Energieleverancier waarbij Greenchoice aangesloten is;
  • niet of niet duidelijk meedelen dat de consument bij colportage recht heeft op een bedenktermijn van acht dagen;
  • consumenten onder druk zetten door te melden dat de korting alleen gold bij onmiddellijk beslissen terwijl dit onjuist was.

Het onderzoek naar de colportage door Greenchoice is onderzocht door de Consumentenautoriteit en de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit). De NMa ziet toe op de naleving van de Elektriciteits- en de Gaswet. In deze wetten is geregeld dat voor consumenten duidelijk moet wat het doel is van een verkoopgesprek en wat de belangrijkste punten zijn van het aangeboden energiecontract. Deze wetten lijken op dit punt dan ook erg op de Colportagewet. Om deze reden heeft de Consumentenautoriteit geen boet opgelegd voor de overtreding van de Colportagewet.

Voor de overige overtredingen heeft de Consumentenautoriteit Greenchoice bij besluit van 27 mei 2011 boetes opgelegd van in totaal EUR 525.000,-.

Greenchoice is per 1 september 2010 gestopt met colportage.

Greenchoice heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Consumentenautoriteit.

 

Bijlagen

Sanctiebesluit Greenchoice (PDF - 2.81 MB)