Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit beboet Greenchoice voor misleidende colportage

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


De Consumentenautoriteit heeft het energiebedrijf Greenchoice boetes opgelegd van in totaal EUR 525.000,= voor misleidende colportage. Het bedrijf heeft in de periode oktober 2009 tot augustus 2010 een groot aantal consumenten in heel Nederland huis-aan-huis benaderd om hen energiecontracten te verkopen. Daarbij heeft Greenchoice zich niet gehouden aan een aantal regels die gelden bij huis-aan-huis verkoop of colportage. Zo werden misleidende mededelingen gedaan over kortingen, over de hoge overstapboete van hun bestaande leverancier die consumenten riskeren. De bedenktijd die geldt bij colportage werd ook vaak niet meegedeeld. Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: “Colportage heeft per definitie een overrompelend karakter. Consumenten worden aan de deur geacht in korte tijd veel informatie tot zich te nemen en direct een vergaande beslissing te nemen. Dit stelt hoge eisen aan bedrijven die colportage als wervingsmethode inzetten. Greenchoice heeft dit niet voldoende serieus genomen.”

Achtergrond besluit

Eind 2009 en begin 2010 is veel onrust onstaan over de wervingsmethoden van energiebedrijven. ConsuWijzer ontving veel meldingen. Vara’s Kassa wijdde in januari 2010 hieraan een uitzending. Ook werden hierover Kamervragen gesteld. De toenmalige Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, heeft daarop de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit gevraagd hiernaar een onderzoek in te stellen. Gebleken is dat over Greenchoice veel meldingen van consumenten binnen kwamen. Dit bedrijf is dus nader onderzocht.

De Consumentenautoriteit ziet toe op de naleving van de algemene regels rondom colportage, ongeacht wat er wordt verkocht. De NMa ziet toe op de Elektriciteits- en de Gas-wet die bijzondere regels stellen aan de verkoop van energiecontracten. De overtredingen van de E- en de G-wet zijn beboet door de NMa. Voor de andere overtredingen legt de Consumentenautoriteit nu een boete op. Er is dus geen sprake van een dubbele boete.

De Consumentenautoriteit beboet de volgende overtredingen:

  • onjuiste / misleidende informatie over korting, teruggave of besparing op de energierekening;
  • geen informatie geven over een mogelijke overstapboete terwijl dat wel verplicht is op basis van de Gedragscode Consument en Energieleverancier waarbij Greenchoice aangesloten is;
  • niet of niet duidelijk meedelen dat de consument bij colportage recht heeft op een bedenktermijn van acht dagen;
  • consumenten onder druk zetten door te melden dat de korting alleen gold bij onmiddellijk beslissen terwijl dit onjuist was.

Greenchoice kan bezwaar aantekenen tegen dit besluit.