Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit beboet aanbieders van misleidende verkoopdemonstraties tijdens busreisjes

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


De Consumentenautoriteit heeft drie bedrijven die busreisjes met misleidende en agressieve verkoopdemonstraties organiseerden beboet voor in totaal EUR 630.000,=. Het betreft twee Duitse en een Nederlandse onderneming. De Duitse ondernemingen opereerden op de Nederlandse markt onder de naam ITC Reisclub, de Nederlandse onderneming onder de naam Pro-Actief Plus.

Door middel van persoonlijk geadresseerde uitnodigingsbrieven werden met name oudere consumenten uitgenodigd deel te nemen aan een dagtocht. Tijdens deze dagtocht vonden verkoopdemonstraties plaats waar gezondheidsproducten op een dwingende wijze werden verkocht. Hierbij werd onjuiste of andere misleidende informatie verstrekt waardoor consumenten aankopen hebben gedaan die ze anders niet zouden hebben gedaan. Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: “Wij hebben met deze besluiten vastgesteld dat de handelspraktijken tijdens deze verkoopdemonstraties in strijd zijn met de wet. We leggen de bedrijven deze boetes op omdat het om zeer ernstige overtredingen gaat. Deze praktijken zijn vooral ontoelaatbaar omdat het bij deze busreisjes vaak om kwetsbare consumenten gaat. Hiermee geven we een duidelijk signaal af.”

Achtergrond besluiten

Via haar informatieloket ConsuWijzer ontving de Consumentenautoriteit klachten over dagtochten met misleidende verkoopdemonstraties. Naar aanleiding hiervan is de Consumentenautoriteit een onderzoek gestart naar ITC Reisclub. Tijdens het onderzoek is gebleken, dat twee Duitse bedrijven betrokken waren bij de organisatie van dagtochten met verkoopdemonstraties: Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (hierna: Goltex Vertriebs) en R&S Handelsvertretung GmbH (hierna: R&S).

Op vier locaties in Nederland vonden wekelijks vier tot vijf verkoopdemonstraties plaats. Met name oudere consumenten ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan een leuke toeristische dagtocht met korting. Door deel te nemen zou men diverse prijzen en gratis artikelen ontvangen. Met name oudere, minder draagkrachtige consumenten met een kleiner sociaal netwerk voelden zich tot dit aanbod aangetrokken.

In plaats van een toeristische excursie bleek het te gaan om een verkoopdemonstratie. De deelnemers werden per bus vervoerd naar een afgelegen partycentrum, waar de hele dag verkoopdemonstraties werden gehouden van met name gezondheidsproducten, zoals voedingssupplementen, gezondheidsmatrassen of vitaminepillen. Deze dure producten werden door de verkopers op een misleidende en agressieve manier verkocht. Het misleidende eraan was, dat informatie over bijvoorbeeld de prijs van de aangeboden producten werd weggelaten. Ook bleek dat de beloofde gratis producten of maaltijden alleen gratis waren voor consumenten die een product in een hogere prijsklasse kochten.

Tijdens de demonstraties claimden de verkopers dat de aangeboden producten goed voor de gezondheid waren en speelden ze bewust in op de bezorgdheid van de aanwezige oudere consumenten over hun gezondheid. Consumenten werden daarbij onder druk gezet, waardoor ze aankopen hebben gedaan die ze anders niet zouden hebben gedaan. De Consumentenautoriteit bestempelt deze ongepaste beïnvloeding als een agressieve verkooppraktijk.

Nadat R&S haar activiteiten voor ITC Reisclub in Nederland heeft gestaakt, is Pro-Actief gestart met het organiseren van dagtochten en verkoopdemonstraties voor dezelfde doelgroep, naar veelal dezelfde locaties en met gelijksoortige producten als bij ITC Reisclub. De verkopers waren vaak dezelfde als die voor ITC Reisclub werkten. Naar het oordeel van de Consumentenautoriteit werden ook bij de verkoopdemonstraties van Pro Actief Plus handelspraktijken gehanteerd die misleidend en agressief zijn.

Boetes

Op basis van de Wet op de oneerlijke handelspraktijken legt de Consumentenautoriteit de volgende boetes op:

  • Goltex Vertriebs, de Duitse onderneming die in Nederland uitnodigingen verstuurden voor dagtochten met verkoopdemonstraties onder de naam ITC Reisclub: EUR 300.000,=
  • R&S die in Nederland verkoopdemonstraties onder de naam ITC Reisclub organiseerde en uitvoerde: EUR 180.000,=
  • Pro-Actief Plus, de onderneming die in Nederland dagtochten met verkoopdemonstraties organiseerde onder de naam Pro-Actief Plus: EUR 150.000,=

Tegen deze besluiten van de Consumentenautoriteit staat nog bezwaar open.