Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit in de zaak R&S Handelsvertretung GmbH

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


In de onderzochte periode vonden dagtochten met verkoopdemonstraties plaats in Nederland onder de naam ITC Reisclub. R&S Handelsvertretung GmbH, een Duitse onderneming, droeg zorg voor de organisatie en uitvoering van deze verkoopdemonstraties. Tijdens deze verkoopdemonstraties werden producten van de Duitse onderneming, Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, verkocht aan consumenten. Het ging daarbij om producten zoals ergotrainers, Energy Smog Protectors en voedingssupplementen.

Nadat diverse signalen en klachten waren ontvangen over de dagtochten met verkoopdemonstraties die plaatsvonden onder de naam ITC Reisclub stelden toezichthouders van de Consumentenautoriteit een onderzoek in naar de handelwijze tijdens de verkoopdemonstraties. Deze handelwijze is getoetst aan de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken.

De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat de handelwijze tijdens de verkoopdemonstraties op een aantal punten niet voldeed aan de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken. Zo was tijdens de verkoopdemonstraties sprake van ongepaste beïnvloeding, onder meer doordat verkopers claimden dat de aangeboden producten goed voor de gezondheid waren, en zij deze producten op een dusdanig dwingende wijze aanprezen dat de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de deelnemers met betrekking tot de te koop aangeboden producten aanzienlijk werd beperkt.

Ook werd informatie verstrekt die feitelijk onjuist was of die de gemiddelde deelnemer aan deze dagtochten misleidde of kon misleiden ten aanzien van de voornaamste kenmerken van de aangeboden producten, zoals de beschikbaarheid van die producten, waardoor deze een besluit over een overeenkomst nam of kon nemen, dat hij anders niet had genomen. Tevens werd tijdens de verkoopdemonstraties essentiële informatie over de verkoopprijs van de aangeboden producten weggelaten, verhuld of te laat verstrekt.

In dit besluit legt de Consumentenautoriteit aan R&S Handelsvertretung GmbH een bestuurlijke boete op van in totaal EUR 180.000 voor de geconstateerde overtredingen. De onderneming heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

 

Bijlagen

Download het besluit tot openbaarmaking in de zaak R&S Handelsvertretung (PDF - 73.48 KB) Download het sanctiebesluit in de zaak R&S Handelsvertretung (PDF - 236.9 KB)