Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar (met BAC) in de zaak Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft is een Duitse onderneming die producten, zoals ergotrainers, Energy Smog Protectors en voedingssupplementen, afzet op de Nederlandse markt. Nadat diverse signalen en klachten waren ontvangen over dagtochten met verkoopdemonstraties die plaatsvonden onder de naam ITC Reisclub hebben toezichthouders van de Consumentenautoriteit een onderzoek ingesteld naar de uitnodigingen die hiervoor aan Nederlandse consumenten werden verzonden.

De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat deze uitnodigingen op een aantal punten niet voldeden aan de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken. Zo werd in de uitnodigingen bedrieglijk de indruk gewekt dat de geadresseerde in het bijzonder was geselecteerd en dat die selectie betekende dat speciaal aan hem een fikse korting op de prijs van de dagtocht werd gegeven, dat hij al een prijs had gewonnen die tijdens de dagtocht aan hem zou worden uitgereikt, hetgeen niet gebeurde, en dat de dagtocht een toeristische excursie betrof, terwijl de dag feitelijk grotendeels gevuld was met verkoopdemonstraties. Ook werden gratis producten of maaltijden in het vooruitzicht gesteld, terwijl daaraan in werkelijkheid voorwaarden of kosten verbonden bleken te zijn. Bij besluit van 7 april 2011 heeft de Consumentenautoriteit aan Goltex Vertriebs een boete opgelegd van EUR 300.00.

Goltex Vertriebs heeft tegen het besluit van 7 april 2011 bezwaar ingesteld. Over deze bezwaren heeft de Adviescommissie bezwaarschriften van de Consumentenautoriteit schriftelijk advies uitgebracht. In de beslissing op bezwaar neemt de Consumentenautoriteit het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften over en verklaart alle bezwaren van Goltex Vertriebs ongegrond.

Goltex Vertriebs heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.

 

Bijlagen

Download het besluit op bezwaar in de zaak Goltex Vertriebs (PDF - 77.99 KB) Download het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften in de zaak Goltex Vertriebs (PDF - 534.99 KB)