Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank in beroep Goltex Vertriebs

Oneerlijke handelspraktijken bij uitnodigingen voor busreisjes met verkoopdemonstraties

Op 7 april 2011 legde de Consumentenautoriteit, thans ACM, een boete op van in totaal € 300.000 aan Goltex Vertriebs GmbH & Co. KG voor overtredingen van de wet oneerlijke handelspraktijken.

Goltex Vertriebs bood dagtochten met verkoopdemonstraties aan in Nederland, onder de naam ITC Reisclub. De doelgroep bestond vooral uit oudere consumenten. Goltex Vertriebs is beboet voor de misleidende informatie die zij verstrekte in de uitnodigingen voor de busreisjes.

In bezwaar bleef het boetebesluit in stand. In de uitspraak in beroep van 23 mei 2013 deelde de rechtbank Rotterdam niet het oordeel van de toezichthouder over misleiding ten aanzien van het specifieke prijsvoordeel (art. 6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, BW). Op dat onderdeel is het bestreden besluit vernietigd, en is de oorspronkelijke boete daarom verlaagd met € 25.000. Voor het overige bleef het bestreden besluit in stand. De totale boete is vastgesteld op € 275.000. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.